?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 邮箱禁/解封列表

<thead id="mdu77"><del id="mdu77"><tr id="mdu77"></tr></del></thead>

<thead id="mdu77"></thead>
<i id="mdu77"></i><i id="mdu77"></i>

<thead id="mdu77"></thead>

  当前位置Q?/strong>首页  邮箱禁/解封列表

  昄内容说明

  Q?Q本文邮默认后~为@fudan.edu.cn

  Q?Q如无特D说明,本文默认昄的邮件ؓ禁邮gQ默认封原因ؓ“群发大量垃N件?/p>

  注意

  学号邮箱发g人名Uͼ卛_名)只能对应该学L姓名和学P不可以随意将其修改ؓ某组l名U。如Q“青委会”、“XXXX服务中心”或“学生XXXX联盟”等?/p>

  2019q?/span>

  9?0?/span>

  18300270090

  9?9?/span>

  13213010005   

  9?6?/span>

  0245005 0461013

  9?2?/span>

  yingzhao 06300120069 11111210027

  解封Q?/span>16307110184 yingzhao

  9??/span>

  liupeng

  解封Q?7110190057 zyr

  9??/span>

  zyr fjliu 10300680097 08300180152 082027189 xulvcai

  解封Q?/span>17211170009

  8?0?/span>

  17110190057

  解封Q?4110190027

  8?7?/span>

  522016 qiongzhang 15307110323 18300270090

  8?6?/span>

  14110190027

  8?2?/span>

  08301020039 09210120045 09210680101 09300130042 09300690106 10210680140 10210730061 10300170130 10300170156 10300690123 10301030033 11300180039 12210680220 12210690108 12307090094 12307090151 12307120165 13300120075 liujunren 0011011 13213010005 baojiming 0525010 061044018 072027072 07300190046 07300720011 082021014 08300400087 08300690006

  7?0?/span>

  qijianing tingli13 13307130125 majxchen 12110440015 15210680367 11210220050 10300170123 07300400025 13210220069 jye10 12211120001 11307100308 10300290035 10300170123 14210720078 13210270185 13210220069 11300120080 09300110072 10300120158 06300300008 yanbinliu13 wujianqiang jing_tian 0430018

  7?2?/span>

  zyang 16110110003

  7?0?/span>

  10300500031

  解封Q?/span>zhengchuan wang_kai10

  7??/span>

  zhengchuan 113007202513111520009 linfeng

  解封Q?/span>071021048

  7??/span>

  0556277 16307110136 12307120017 13300180054 15210170193 15300110091 15211240003 11307100262 12110110017 12210170035 12300120099 10300190009 09300240023 09212020009 082021021 07301020061 072044013 yeshiqing ycui14 wang_kai10

  7??/span>

  10111230009

  6?0?/span>

  解封Qboyan

  6?9?/span>

  zhanghai boyan

  6?7?/span>

  解封Q?62228 chenzhen lixinmei

  6?6?/span>

  dxzhao yongyi_wu lixinmei 962228

  解封Qqianhaoqi

  6?5?/span>

  qianhaoqi 06301030061 10300170101 yaohp xmsong lswang 12300270105 12210690116 10300160030 10211020016 07300310010 0426054 06301030061 14307130181 08300126008 0256226

  6?4?/span>

  chenzhen 10300170101

  6?0?/span>

  解封Q?/span>17112020009 luyang

  6?9?/span>

  luyang wenxk 17112020009

  解封Q?/span>xuchongsheng

  6?8?/span>

  xzcai xuchongsheng weilai 11307110064 082053026 06300180046 0556263 0522003 072052050 062015052 0526006 0361030 0215026 liuwenhong 11300720254 10300690136 10210700130 07301030046 07300140020 072036005 06300290071 0225044 09300120141 11300120165 07300540007 072021168 06300160004 062052043 061023048 0434006 0372187 08302010024 08302010010 08300120224 07301010164 06301170003 042035007 0318036 06307030122 0415068

  解封Q?/span>wwxyxly fdeb

  6?3?/span>

  07300270036

  6?2?/span>

  解封Q?4211320003

  6??/span>

  whshi 042055024 09110220021 10110690025

  6??/span>

  解封Q?5211250001

  6??/span>

  xiaoyuwang

  6??/span>

  解封Qxuchongsheng

  6??/span>

  wwxyxly

  5?1?/span>

  xi_li 12110180011

  解封Qouyang hdeng

  5?0?/span>

  ouyang

  5?9?/span>

  14211320003 zxli 14110440010

  解封Q?/span>14110440010

  5?8?/span>

  解封Qzxli

  5?7?/span>

  zhenying yumingxu zlxu ykzhang lwg huangtao 082031004 042025029 rongweic 13111010060

  解封Qbgxiao zhangyuanfd 16211150004 zhenying lwg

  5?4?/span>

  16211150004 14211030029 16210290002 14111010075 13212020022 12111010054 12110700052 10110700023 082101037 082022002 15211250001 

  11110720019 082101024 zxli zhangyuanfd xushuai09 xuchongsheng bgxiao@shmu.edu.cn

  解封Q?/span>10300190050 zhangyuanfd

  5?1?/span>

  1330105016lyq1313

  5?0?/span>

  hdeng weiying 061022006 0417132 09210170022 16211510019 11300240077 09300110009

  解封Q?/span>16211510019

  5?7?/span>

  解封Qctcis

  5?6?/span>

  14301050114 09211150008 ctcis

  5?3?/span>

  11300240067 11307100079 

  5?0?/span>

  052027176

  5??/span>

  07300160058  09300680178  10210680037  12300120128  13307100108  hyfang  yhye 

  解封Q?/span>yhye fduscmail

  5??/span>

  解封Qduyx hp_wang 14301050114 18110860011

  5??/span>

  18110860011 dongpingwu xy-zhang duyx cjshi

  解封Qdongpingwu 07301010031

  4?0?/span>

  06301010197  0156408

  4?9?/span>

  dpdu

  4?6?/span>

  082027031 

  4?5?/span>

  11210690172 08300190035

  4?2?/span>

  hongma fduscmail ibd 11210690172

  4?9?/span>

  0272448 0372045 052025155 09107050 09115071 yaojia

  4?8?/span>

  1211020017 06301010067 0532003 0457040

  4?7?/span>

  wugl 0532003 hp_wang 13211170008

  4?6?/span>

  10302010032 08300700004 07300690181

  解封Q?/span>cnindex 14301170003

  4?5?/span>

  cnindex  ee_marketing

  4?1?/span>

  解封Qzengyi

  4?0?/span>

  11300110003

  4??/span>

  解封Q?8302010023

  4??/span>

  diaowt 12211030019

  解封Q?/span>10110180011

  4??/span>

  071021048

  解封Q?/span>15110720027

  4??/span>

  zengyi

  解封Q?/span>011015200 zhechen13 

  3?0?/span>

  baochunlei zhechen13 

  3?8?/span>

  15307110385 14211320003

  解封Q?5307110385 

  3?5?/span>

  18302010023 xsfeng

  解封Q?9300120201 15307130351

  3?2?/span>

  解封Q?/span>fdfrc

  3?1?/span>

  xsfeng

  3?0?/span>

  yshgu chenguohua

  3?5?/span>

  解封Q?3111520006 econema

  3?4?/span>

  jiashm econema dingyuqiang 0570120

  解封Q?/span>xy-zhang

  3?3?/span>

  08301020101 15307130351 wxwang 

  3?2?/span>

  解封Q?/span>16110440028  14110190030

  3?1?/span>

  12110270018

  解封Q?6110700025

  3??/span>

  10301010040 pzhou@shmu.edu.cn yangjun@shmu.edu.cn

  3??/span>

  wangmr16 maxinyi chen_yu 16307110184 16210120026 14210720020 qgan11 xy-zhang fengrui baojiming xie_wei wangyan_a shizhan_ms ymding 14110720035 14110190030 14110720034 13307130026 weijiazhang maojinyan 13210760009 16210680091 081014005 qswu hgzhang14 16307130227 17111020012 16110440028 15210680105 

  15110720027 13111520006 16110700025 12307130409 0356315 12300120041 12307110339 11307110327 11307120319 13307130360 12307100020 liuwz13 rtfu 

  11307100113 13300130058 13307130402 jztan 17110720028 16307130077 14211010031 14307130149 14210690134 wangjiaqi humin 12110720022 13307110204 

  13210760009 10301010210 zhangjie wanght 18110170035

  解封Q?/span>jztan 16307130077 rtfu 16307130227

  2?8?/span>

  11300740003 11300720098 11300720084 10110440012 022015099

  2?7?/span>

  zmjiang 14211170009

  解封Qasicon_org

  2?5?/span>

  10110180011 12110220065

  2?1?/span>

  swzx418 11307090123 11307090030 11301010010 10300680004 10211230029 09300680272 09300680231 09300300076 07301010008 0534034 0461027 0157129 

  08301020101 11307090087 082101072 11307090017 07102308051014036 11307090089 082045003 

  2?8?/span>

  09300240027 13210700020

  解封Q?/span>16300180051 15211170007

  2?1?/span>

  ymhu wrzhao xhhu zqma sklcam luchen xjj shwei 06300720055 07301010235

  2??/span>

  asicon_org 12110220065 10110170042

  解封Qqdli

  1?9?/span>

  qdli 10301010034

  1?5?/span>

  10301010034 zhaozhen11 10211170003

  1?4?/span>

  0522039 10211170003 11300120026 13212010011 06307060006

  解封Q?/span>0470009 xyzhuang

  1?3?/span>

  daijing 09300690043 08300190033 06301030023 10111260008 chenxizhang daiyan 11300120026 13212010011 aqwang 0217136 xyzhuang

  1?8?/span>

  10300740047 13210240090 15211170021

  1?7?/span>

  10300740047 13210240090 15211170007 13211170017 10300160004 15211170021

  1?4?/span>

  11307110249 11307100259 08300690101 15211170014 14211170007 16300180051 14211170002 17211170009 13210240006

  1??/span>

  13307110198 09300680219 11307090104 11302010027

  1??/span>

  10210200007 13210170103 10300170114 chengjin chenyh15 zqyin 14301170003 17111260026  2018q?/span>

  12?0?/span>

  10210220002 07300190093 10211030032 08300300043 07300150029 12307130005 14210730014 0234075

  12?1?/span>

  06300720435 06307030076 08300170003 022030021 10300190061 08300320019 08300310005 0234075 12307130005 14210730014 10300730012 09210170002

  解封Qyouthforum
  12?2?/span>

  e-hr 07300150029 12307130005 14210730014 0234075 10300730012 082117350 13211170002 06300170104 13301056035 12211170020 

  11211170001 16111280003 13307080061 06300740041 0458012

  12?3?/span>

  052019027 0458012 lilywang 07300150029 15250690001

  12?4?/span>

  fdurop

  12?5?/span>

  解封Qfdurop

  12?7?/span>

  hongzhiliu xghuang fdwlc

  12?8?/span>

  bhchen@shmu.edu.cn  10300190018 09210240048

  12?9?/span>

  解封Q?3211170002  xghuang

  12?0?/span>

  解封Qlilywang

  12?4?/span>

  chenfang 12110190005 08300190062 yinghuichen 13211240008

  12?5?/span>

  11307100402

  解封Q?/span>yinghuichen hongzhiliu 

  12?7?/span>

  10210720053 14301050114 13307110176 museum 13302010105 09301030001 11300180134 13307110093 13307110020 11307120140 11300136023 10300680042 14211170009

  12?8?/span>

  14211170010

  11??/span>

  15210110020 09301020094 11307110228 english 08300440021

  11??/span>

  08300170135 09300190038 13307100315 yuanxin 

  11?4?/span>

  hanchunlin@shmu.edu.cn qmwuu zzyang 15307110099 052029012 15110220004 14301010056 16307110002 0517630 13110690019 08300150091 lixinmei

  junzhu icespci 17300120216 xuyongjian 081017032 

  11?5?/span>

  13307100030 14301010056 14301050181 14301030092 15110220004 052029012 0517630 15307130361 16307110002 17300120216(解封)  junzhu(解封)

  11?6?/span>

  0529001

  11?7?/span>

  qmwuu(解封)

  11?1?/span>

  13210240053 fengxiaolei 12210240085 082117347 11307120284

  解封Qicespci lixinmei 15307130361 zxpeng wangyan zzyang  15307110099

  11?3?/span>

  10300270076 yflin14

  解封Q?/span>16307110002

  8?8?/span>

  14211140004 11307110326 11307110194 11300240049 09300120134

  9?0?/span>

  14110690019  历史禁解封信息请参考:禁解封列表历史清单


  Copyright © 2014 复旦大学信息化办公室版权所?理员E-mail: xxb@fudan.edu.cn

  ʲôƻ